Zadzwoń do nas! 42 636-59-86

O nas


Witamy serdecznie na Naszej stronie.

Nasza rodzinna Firma istnieje nieprzerwanie od 2 listopada 1989 roku. Sama idea oraz pomysł na Firmę “Ostalczyk-Krata” powstał w czasach gdy słowo “waluta obca”, ”pieniądz zagraniczny”, handel walutą oraz obrót walutami obcymi budził powszechny strach był surowo zakazany a w niektórych przypadkach był elementem reperkusji władz wobec obywateli Polskich. Firma ”Ostalczyk-Krata” została założona przez dwójkę przyjaciół w czasach gdy obrót gotówkowy oraz innymi zagranicznymi środkami płatniczymi niż rodzima złotówka dopiero się odradzał i był to okres zmian systemowych po ciężkich czasach PRL-u.Od już dziesięcioleci staramy się aby Nasze usługi były na najwyższym poziomie i to dzięki temu oraz niezliczonemu gronu zadowolonych klientów mogliśmy utrzymać status renomowanej oraz długowiecznej firmy.

Transparentność i wiarygodność jest dla nas najważniejsza, dbamy o wypracowaną przez lata dobrą renomę naszej firmy.

Działamy zgodnie z prawem:

  • posiadamy wpis do rejestru działalności kantorowej prowadzonej przez Prezesa NBP (na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.03.2018r. – prawo przedsiębiorców działalność kantorowa jest działalnością regulowaną i  wymaga stosownego wpisu). Rejestr działalności jest jawny i dostępny na stronie internetowej NBP www.nbp.pl,
  • figurujemy w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez KNF, rejestr nadzorowanych podmiotów jest jawny i dostępny pod adresem www.knf.gov.pl
  • bezwzględnie przestrzegamy procedur związanych z nałożonymi na sektor finansowy obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wobec powyższego jesteśmy zobligowani do:
    • identyfikacji i weryfikacji naszych klientów, bieżącego monitorowania przeprowadzanych transakcji pod kątem ich ewentualnego ryzyka związanego z finansowaniem terroryzmu lub praniem pieniędzy, a także do raportowania sytuacji potencjalnie podejrzanych.
    • Gromadzone informacje przekazujemy zgodnie z ustawą do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który jest organem administracji rządowej.
  • ponieważ jesteśmy zobowiązani do identyfikacji naszych klientów przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. RODO, szczegółowe informacje o zakresie i podstawie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie w pouczeniu RODO.
  • jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do stałego monitorowania transakcji i raportowania do GIIF przelewów o wartości powyżej 15.000 euro oraz innych transakcji jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub związku z finansowaniem terroryzmu.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędne wykształcenie i doświadczenie. Stale się szkolimy i zdobywamy nowe kompetencje, doświadczenia oraz certyfikaty.

Dziękując Naszym klientom za wieloletnie wsparcie oraz zaufanie zapraszamy nowych aby skorzystali z Naszego wieloletniego doświadczenia.

Załoga Kantoru Wymiany Walut “Ostalczyk-Krata”.